ثبت نام در وب سایت مپفا (مدیریت پژوهش و فناوری ایران )

ثبت نام در وب سایت مپفا (مدیریت پژوهش و فناوری ایران )

با سلام و دعای خیر

با احترام ، از فناوران مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اورمیه تقاضا می شود در اولین فرصت ممکن نسبت به ثبت نام در سایت مپفا ( مدیریت پژوهش و فناوری ایران ) به آدرس https://mapfa.msrt.ir اقدام فرمایند .