ساخت و فروش یکدستگاه CNC گارگاه ماشین ابزار به دانشگاه صنعتی شریف

ساخت و فروش یکدستگاه CNC گارگاه ماشین ابزار به دانشگاه صنعتی شریف

باسلام و دعای خیر

با تلاش دوستان و فناوران مرکز رشد و گروه ماشین ابزار دانشکده ی کشاورزی یکدستگاه CNC فلز ساخته و به دانشگاه صنعتی شریف فروخته شد .

این موفقیت را به گروه ماشین ابزار دانشکده کشاورزی ، فناوران مرکز رشد ، خانواده فناوران و آقایان محمد پور تبریک عرض کرده ؛ موفقیت های روز افزون ، شادی و سلامتی برایشان آرزومندیم.