دریافت تقدیر نامه توسط آقای مهندس رامین فیضی در جشن تحول کارآفرینان دانشگاه ارومیه

دریافت تقدیر نامه توسط آقای مهندس رامین فیضی در جشن تحول کارآفرینان دانشگاه ارومیه

با سلام و دعای خیر

در جشن تحول کارآفرینان دانشگاه ارومیه ، آقای مهندس رامین فیضی موفق به دریافت تقدیر نامه شد .

این مشارکت موثر و موفقیت را به جامعه فناوران ، مرکز رشد دانشگاه ارومیه ، خانواده ایشان و آقای مهندس تبریک عرض می کنیم .

با آرزوی توفیقات الهی