نشست آشنایی با مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه

نشست آشنایی با مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه

نشست آشنایی با مرکز رشد فناوری و اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه و نحوه استقرار در آن

زمان : دوشنبه 12 تیر ماه سالجاری ساعت 11

مکان : دانشکده فنی و مهندسی ، کلاس 206

با حضور:

آقای  دکتر جواد نوری نیا رییس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر جمشید باقرزاده مدیر گروه کامپیوتر و رییس مرکز فاوای دانشگاه ارومیه

آقای مهندس علیرضا پیمانفر کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرتضی زرندی رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه