نخستین استارت آپ ویکند محتوای آموزشی دانشجویی و دانش آموزی

نخستین استارت آپ ویکند محتوای آموزشی دانشجویی و دانش آموزی

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به برگزاری "نخستین استارت آپ ویکند محتوای آموزشی دانشجویی و دانش آموزی" با هدف کشف و رشد استعدادهای پنهان در این زمینه نموده است .

تاریخ: 8 تا10 اسفند سال جاری

آدرس برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام :http://azadconten.iouec.ac.ir