تکمیل فرم ارسالی از مدیریت برنامه ریزی و فناوری وزارت علوم

تکمیل فرم ارسالی از مدیریت برنامه ریزی و فناوری وزارت علوم

بسم الله الرحمن الرحیم

فناوران محترم مرکز رشد

با سلام و دعای خیر

با احترام ، با توجه به درخواست فوری مدیر محترم برنامه ریزی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، لطفا تا آخر وقت اداری فردا 28/03/1398 نسبت به ارسال فرم در قالب اکسل به ادرس ایمیل اینجانب " mortaza.zarandi@gmail.com " عنایت فرمایند.

مرتضی زرندی

فایل های پیوست
مشخصات فناوران