دومین نشست تخصصی صادرات محصولات دانش بنیان به کشور آذربایجان

دومین نشست تخصصی صادرات محصولات دانش بنیان به کشور آذربایجان

با سلام

  احتراماً با استحضار می رساند دومین نشست تخصصی صادرات محصولات دانش بنیان به کشور آذربایجان با حضور مسئولات از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و مرکز تعاملات بین اللملی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و کارگزار رسمی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در کشور آذربایجان در مورخه 1398/04/11  از ساعت 9 الی 11 در  محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد. که پیرامون ایجاد پاویون دائمی شرکت های دانش بنیان در کشور آذربایجان و میزان و نوع حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز تعاملات بین اللملی معاونت علم و فناوری بحث و  از شرکت های متقاضی ثبت نام خواهد شد .