راه اندازی سامانه نوآفرین

راه اندازی سامانه نوآفرین

با عنایت به راه اندازی سامانه نوآفرین در راستای اجرایی کردن مصوبه هیات وزیران به شماره 25071/ت 54991 ه تاریخ 01/03/1398 (طرح نوآفرین) و با توجه به رونمایی سامانه مذکور در روز چهارشنبه تاریخ 1398/04/19 در حضور معاون اول محترم رییس جمهور و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آنجایی که از این پس ارایه خدمات دولتی از طریق ثبت نام در این سامانه امکان پذیر است، خواهشمند است واحدهای فناور جهت دریافت بسته های حمایتی دولت در سامانه نوآفرین به آدرس irannoafarin.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

فایل های پیوست
نامه
1
2
3