تکمیل فرم ارایه فرصت های سرمایه گذاری حوزه ICT

تکمیل فرم ارایه فرصت های سرمایه گذاری حوزه ICT

فناوران محترم مرکز رشد دانشگاه

با سلام و دعای خیر

با احترام ، لطفا در صورت تمایل به ارایه اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرم پیوستی تکمیل و جهت ارجاع به اداره کل اطلاعت و ارتباطات استان به ایمیل mortaza.zarandi@gmail.com ارسال فرمایند.

فایل های پیوست
نامه
فرم