رویداد سرمایه گذاری iVest | کسب و کارهای حوزه ICT

رویداد سرمایه گذاری iVest | کسب و کارهای حوزه ICT

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان به منظور توسعه زیست بوم فناوری کشور و کمک به جذب سرمایه شرکت های فناور فعال در حوزه ICT قصد دارد در تاریخ 99/08/07 رویداد سرمایه گذاری با نام iVest را برگزار نماید. این رویداد با حضور و همکاری سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی و با هدف سرمایه گذاری در کسب و کارهایی که نیاز به سرمایه 2 الی 20 میلیارد ریالی در قالب سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) دارند، برنامه ریزی گردیده است.